1. Kaj so dimenzije BIM?

Dimenzije BIM se nanašajo na stopnjo in vrsto informacij, ki jih dodamo k tridimenzionalnim geometrijskim informacijam (3D BIM, uveljavljena je tudi oznaka BIM 3D).​

3D BIM je prevladujoča dimenzija BIM. Gre za postopek ustvarjanja geometrijskih in negeometrijskih informacij ter njihovo izmenjavo v skupnem informacijskem okolju. Omogoča izvajanje simulacij za testiranje in preverjanje veljavnosti modela, preden je zgrajen.​

4D BIM model je uporaba 3D BIM z dodanimi podatki o terminskem planu izvedbe projekta gradnje. To so časovni podatki, ki se povežejo z 3D elementi modela. Te informacije lahko v specializiranih programih uporabimo za prikaz časovnega poteka gradnje na nivoju posameznega elementa modela.

Naslednje dimenzije BIM vključujejo povezavo z informacijami o stroških (5D BIM), trajnostnih informacijah (6D BIM) in vzdrževanju gradnje (7D BIM).

2. Kaj je digitalni dvojček?

Digitalni dvojček je predstavitev fizičnega predmeta ali procesa iz resničnega sveta v digitalnem svetu (digitalni model). Digitalni model lahko obstaja preden je fizični predmet izdelan (izgrajen). Popoln digitalni dvojček omogoča prenos podatkov iz fizičnega v digitalni model, ter prenos podatkov (upravljanje) iz digitalnega v fizični model. Prav tako omogoča izvajanje simulacij na digitalnem modelu. Digitalni model gradnje (BIM) je digitalni dvojček fizične gradnje (stavbe ali infrastrukturnega objekta).​

3. Zakaj so pomembni IFC, ISO 19650 in ISO 16739?

IFC (Industry Foundation Classes) – temeljni industrijski razredi so glavni format za izmenjavo informacij pri projektih z BIM; je uveljavljen standard v gradbeništvu. Upravljanje z informacijami o celotnem življenjskem ciklu gradbenega projekta je opredeljeno v standardu ISO 19650. Izmenjava podatkov v BIM v formatu IFC4 na področju gradbeništva in upravljanja objektov je opredeljeno v standardu ISO 16739.

​​Ti standardi so pomembni, ker vzpostavljajo globalni standard sodelovanja in projektnim partnerjem iz različnih držav omogočajo učinkovito sodelovanje pri projektu.

4. Kakšen je ekološki in trajnostni vidik BIM?

​BIM omogoča načrtovanje ekološko in trajnostno ustreznejših stavb. Na primer: optimizacija okenskih površin, simulacija prezračevalnih sistemov ali ocena trajnosti gradbenega materiala. S pomočjo BIM lahko projektant sprejema bolj premišljene odločitve in sledi ustreznim predpisom.