Ta enota je namenjena uvodu v splošni okvir BIM procesov, standardov in terminologije. Podprla bo tudi razumevanje, kako se BIM vključuje v gradbeno industrijo ter prednosti in izzive BIM.

Učno gradivo je organizirano kot enostavna predstavitev. Vsebina je strukturirana v manjše odseke informacij, do katerih dostopate prek nadzorne plošče na začetku predstavitve. To daje učencu možnost dostopa do informacij na podlagi lastnih zahtev, potreb in trenutnega razumevanja.

Ko si ogledate celotno učno snov (priporočeno), je priporočljivo, da učenec preveri vprašanja in odgovore, da razširi razumevanje nekaterih ključnih tem. Nekatere teme imajo študijo primera, nekatere pa kviz z več vprašanji, kar je koristno za nadaljnje razumevanje teme.