Cilj projekta Stopimo v BIM (Si!BIM) je usmerjen v vidno inoviranje in dodano vrednost pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki se posebej osredotoča na izboljšanje digitalnih spretnosti in ozveščenost s poudarkom na uporabi in ustreznosti BIM v gradbeni dejavnosti. Dober digitalne spretnosti so v sodobni industriji poglavitne, vender predstavljajo področje, ki ga zaposlenim kritično primanjkuje.

Projekt bo delodajalcem in zaposlenim pomagal pri naslavljanju in reševanju izzivov vezanih na BIM usposabljenje in usvajanje digitalnih spretnosti z ustvarjanjem dostopnega učneka portala, ki bo izboljšal znanje iz ozaveščenosto digitalnih veščinah za obstoječe in nove udeležence v dejavnosti. Pri digitalnem izobraževanju bodo uporabljene inovativne in sodobne tehnologije, kar bo udeležencem prineslo več poklicnih priložnosti, izboljšala se bo poklicna mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja v gradbeni dejavnosti

Prrojekt, v katerem bo razvit enostavno dostopen učni portal z vključenim gradivom za izobraževanje in usposabljanje, ne bo namenjen samo popodri potencialnim in novim udeležencem v gradbeni industriji, ampak tudi obstoječim zaposlenim, saj jim bo nudil priložnost za izboljšanje vseživljenjskega učenega potenciala in jim bo s tem omogučil večjo delovno mobilnost in strokovni razvoj.

Novice in dogodki

O projektu

Naslov projekta: Stopimo v BIM – 
digitalizacija PIU
Začetek projekta: 1. oktober 2019
Konec projekta: 30. september 2021
Trajanje projekta: 24 mesecev
Številka projekta: 2019-1-UK01-KA202-061938