Ta enota predstavlja strateške vrednote upravljanja BIM v gradbeni industriji v primerjavi s tradicionalnimi procesi. Učencem bo omogočil tudi razumevanje celotnega delovanja BIM v smislu poteka dela, protokolov in izmenjave podatkov.

Učno gradivo je organizirano kot enostavna predstavitev. Vsebina je strukturirana v manjše odseke informacij, do katerih dostopate prek nadzorne plošče na začetku predstavitve. To daje učencu možnost dostopa do informacij na podlagi lastnih zahtev, potreb in trenutnega razumevanja.

Ko si ogledate celotno učno snov (priporočeno), je priporočljivo, da učenec preveri vprašanja in odgovore, da razširi razumevanje nekaterih ključnih tem. Nekatere teme imajo študijo primera, nekatere pa kviz z več vprašanji, kar je koristno za nadaljnje razumevanje teme.