Enota omogoča pregled strateških vrednosti upravljanja BIM v gradbeni industriji v primerjavi s tradicionalnimi procesi. Uporabniku omogoči razumevanje celotnega delovanja BIM-a v smislu poteka dela, protokolov in izmenjave podatkov.

Učno gradivo je organizirano v enostavni spletni navigaciji do predstavitev. Vsebina gradiva je strukturirana v manjše odseke informacij do katerih uporabnik dostopa prek nadzorne plošče na začetku predstavitve. Tak način omogoča uporabniku možnost dostopa do informacij na podlagi lastnih zahtev, potreb in trenutnega razumevanja. Ko si uporabnik ogleda celotno učno snov teme (zaželeno), je priporočljivo, da uporabnik preveri tudi rubriko pogosta vprašanja, da poglobi razumevanje nekaterih ključnih tem. Nekatere teme obsegajo študijo primera, druge pa predvidevajo kviz z več možnimi odgovori; oboje je koristno za nadaljnje razumevanje teme.