Projekt bo delodajalcem in zaposlenim pomagal pri naslavljanju in reševanju izzivov vezanih na BIM usposabljenje in usvajanje digitalnih spretnosti z ustvarjanjem dostopnega učneka portala, ki bo izboljšal znanje iz ozaveščenosto digitalnih veščinah za obstoječe in nove udeležence v dejavnosti. Pri digitalnem izobraževanju bodo uporabljene inovativne in sodobne tehnologije, kar bo udeležencem prineslo več poklicnih priložnosti, izboljšala se bo poklicna mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja v gradbeni dejavnosti

Projekt bo raziskal in ocenil ključna področja inoviranja in najboljše prakse na področju usvajanja digitalnih spretnosti v gradbenem informacijskem modeliranju (BIM), pri upravljanju s podatki v oblaku, pri inovativnih tehnologijah navidezne resničnosti(VR), v orodjih obogatene resničnosti (AR) ter uporabe orodij v okviru poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pri uporabi 3D modela in "virtualne stavbe" v gradbeništvu. Poleg tega bo v gradivo za usposabljanje vključeno tudi pozna-vanje digitalnih orodij namenjenih izboljševanju učinkovitosti, kot sta simulacija 4D (čas) in 5D (stroški). V gradbeni dejavnosti zaposlenim trenutno primanjkuje digitalnih veščin in potrebno je zagotoviti kratkoročne in dolgoročne aktivnosti za preizkus in pripravo obstoječih in bodočih zaposlenih na resultate ocen, s katerim se dejavnost sooča.

Ciljne skupine

  • Pripravniki in vajenci EFQ stopnje 3, 4 in 5
  • Učitelji in inštruktorji v poklicnem izobraževanju in usposabljanju in interni mentorji v gradbenih podjetjih
  • Trenutni kader v gradbeništvu - ročno delo in nižji menedžment
  • MSP-ji v gradbeništvu

Učni cilji

  • Zagotoviti spletno dostopno učno gradivo s poudarkom na uporabi in razumevanju BIM
  • Dopolnjevati in podpirati izobraževanje v sistemih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, z namenom izboljšati posameznikovo zaposljivost in mobilnost