Cilj tečaja Si! BIM je poenostavljen in lahko razumljiv pregled BIM (informacijskega modeliranja gradenj).

Tečaj obsega naslednje teme:

  • Uvod v splošni okvir procesa BIM, uporabljene standarde in posebno terminologijo, ki se nanaša na BIM, z namenom, da učencu pomagamo razumeti, kako se BIM integrira v gradbeno industrijo in ter jih seznanili s prednostmi in težavami, ki se navezujejo na vpeljavo BIM.
  • Praktični vidiki uporabe BIM v različnih fazah gradbenega projekta s pregledom različnih orodij za sodelovanje in platform za modeliranje ter prednosti digitalne tehnologije v gradbenih procesih.
  • Strateška vrednost upravljanja BIM v gradbeni industriji in primerjava s tradicionalnimi procesi. Učenec bo razumel splošno delovanje BIM-a v smislu poteka dela, protokolov in izmenjave podatkov.

Gradivo je razdeljeno na 3 učne enote od katerih vsaka pokriva svojo temo.

Enota 1: Uvod v BIM 

         Tema 1A - Zakaj BIM?

         Tema 1B - Sporazumevanje v BIM

         Tema 1C - BIM sodelovanje

Enota 2: BIM modeliranje (praksa) 

         Tema 2A - BIM orodja za sodelovanje

         Tema 2B - BIM platforme za modeliranje

         Tema 2C - Vloga BIM pri digitalizaciji gradbene industrije

Enota 3: Upravljanje BIM

         Tema 3A - BIM kot orodje za upravljanje projektov

         Tema 3B - Zaporedje dostave informacij v BIM

         Tema 3C - BIM dokumentacija

Vsaka tema vključuje interaktivno učno gradivo, ki nudi osnovno razumevanje teme, pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) za nadaljnje širjenje razumevanja najpomembnejših točk, in kviz zasnovan z več možnimi odgovori za krepitev razumevanja teme.