Cilj tečaja Si! BIM je predstaviti poenostavljen in lahko razumljiv pregled BIM-pristopa (Informacijsko modeliranje gradenj).

Tečaj zajema:

  • Uvod v splošni okvir BIM-pristopa, uporabljene standarde in posebno terminologijo, ki se nanaša na BIM, da bi učencem pomagali razumeti, kako se BIM integrira v gradbeno industrijo in ugotovijo vse prednosti in izzive.
  • Praktične vidike uporabe BIM v različnih fazah gradbenega projekta s pregledom različnih orodij za sodelovanje in platform za modeliranje ter prednosti digitalne tehnologije v gradbenih procesih.
  • Strateške vrednosti upravljanja BIM v gradbeni industriji in primerjava s tradicionalnimi procesi. Učenec bo razumel tudi splošno delovanje BIM-a v smislu poteka dela, protokolov in izmenjave podatkov.

Gradivo je razdeljeno na 3 učne enote, ki so sestavljene iz treh tem.

Enota 1: Uvod v BIM 

         Tema 1A - Zakaj BIM?

         Tema 1B - Jezik BIM

         Tema 1C - Sodelovanje z BIM

Enota 2: Modeliranje z BIM (praksa) 

         Tema 2A - Orodja za sodelovanje z BIM

         Tema 2B - BIM pltaforme za modeliranje

         Tema 2C - Vloga BIM pri digitalizaciji gradbene industrije

Enota 3: Upravljanje z BIM

         Tema 3A - BIM kot orodje za upravljanje projekta

         Tema 3B - BIM cikel načrtovanja informacij

         Tema 3C - BIM dokumentacija

Vsaka tema vključuje interaktivno učno gradivo za osnovno razumevanje teme, pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) - za nadaljnje širjenje razumevanja najpomembnejših točk in kviz z vprašanji izbirnega tipa za krepitev razumevanja teme.