Ta enota predstavlja praktične vidike BIM, ki se uporabljajo v različnih fazah gradbenega projekta. Enota bo zagotovila pregled različnih orodij za sodelovanje, platforme za modeliranje in prednosti digitalne tehnologije v gradbenih procesih.

Učno gradivo je organizirano kot enostavna predstavitev. Vsebina je strukturirana v manjše odseke informacij, do katerih dostopate prek nadzorne plošče na začetku predstavitve. To daje učencu možnost dostopa do informacij na podlagi lastnih zahtev, potreb in trenutnega razumevanja.

Ko si ogledate celotno učno snov (priporočeno), je priporočljivo, da učenec preveri vprašanja in odgovore, da razširi razumevanje nekaterih ključnih tem. Nekatere teme imajo študijo primera, nekatere pa kviz z več vprašanji, kar je koristno za nadaljnje razumevanje teme.