1. Kaj je virtualni model?
2. Veliki BIM je...?
3. Z nadzorovanjem neskladnosti (se) lahko...? (Izberite dva odgovora)
4. Kaj pomeni IFC?
5. Razmerje stroškov gradnje znašajo približno kot sledi v nadaljevanju:
6. Na katere stroške najbolj vpliva BIM? (Izberite dva odgovora)
7. Katere so glavne prednosti BIM? (Izberite dva odgovora)
8. Kaj pomeni BREEAM?
9. Katera od dimenzij BIM se nanaša na povezovanje časovnega okvira projekta s podatki, povezanimi s stroški?
Osvojili ste naslednje število točk % - /