1. Zakaj je dokumentacija v BIM posebej pomembna?​​

Uporaba BIM v gradbenem projektu pomeni tesno in uspešno sodelovanje med različnimi projektnimi partnerji, kar zahteva dobro komunikacijo in jasne dogovore že na začetku projekta.

Ti dogovori so opredeljeni in zbrani v protokolu BIM in / ali načrtu za izvedbo BIM, ki ga je potrebno prilagoditi potrebam projekta (kot je opisano v zahtevah naročnika po informacijah) in projektnih skupin. Namen teh dokumentov, specifičnih za BIM, je, projektnim skupinam zagotoviti vse ustrezne informacije, ki jim bodo pomagale razumeti, kako se pretok in upravljanje podatkov ustvarja in izmenjuje v celotnem življenjskem ciklu projekta..

2. Katere so dobre prakse pri pripravi dokumentacije BIM?

Dokumente in postopke je potrebno prilagoditi potrebam posameznega projekta: izogniti se je potrebno metodi "kopiraj in prilepi". Kar se je izkazalo za uspešno pri enem projektu BIM, ni nujno učinkovito za drug projekt BIM z različnimi cilji in udeleženci.

Dokumentacija BIM mora vsebovati samo informacije, ki so potrebne in pomembne za projekt. Biti mora jasna in lahko dostopna vsem udeležencem projekta, saj udeleženci projekta morda nimajo enakih izkušenj in strokovnega znanja o BIM.

Dokumentacija BIM mora biti "živa" in jo je potrebno redno posodabljati, da odraža spreminjajoče se potrebe projekta in nenehno izboljšuje postopek.​

3. Kakšne so prednosti BIM za naročnike v fazi načrtovanja?

​Za naročnike z omejenim znanjem gradbeništva je 3D BIM model lažje razumljiv kot 2D risbe. Poleg tega lahko z orodji za navidezno resničnost in simulacijo naročnikom omogočimo 3D-sprehod skozi celoten projekt in "pogled" po prostoru, kot da bi obiskali končano stavbo. Pri tem lahko naročniki sodelujejo v postopku načrtovanja, postavljajo vprašanja in dajejo predloge projektni skupini. Izboljša se postopek odločanja in daje priložnost za odpravo morebitnih nesporazumov pred začetkom gradbenih del.